Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím – společností KOMERC PLUS s.r.o. a kupujícím.

Prodávající

KOMERC PLUS s.r.o. ®
Vršava 5369 (tenisový areál)
760 01 Zlín
Česká republika

Kupující

spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

  • ústně (osobně, telefonicky)
  • písemně (faxem, poštou, e-mailem)
  • v internetovém obchodu

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Platební podmínky

  • platba v hotovosti při osobním odběru zboží
  • platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
  • platba dobírkou při dopravě přepravní službou

Ceny jsou smluvní.

Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek uživání, nejlépe nerozbalené.

Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.